Comptabilitat avançada

Ds
22/04/2023
15/07/2023
09:00
14:00

Comptabilitat avançada

Ds
22/04/2023
15/07/2023
09:00

14:00

Modalitat

presencial

Durada

60.00

Nivell

Certificado Oficial

Preu

0 € subvencionat

Què aprendré?
Amb qui aprendré?
profesionales

LOURDES

Experta gestió administrativa comptable

Continguts
Cas pràctic.
Valoració dels immobilitzats; Amortització: comptabilització i normativa fiscal de valoració.
Provisió i de deteriorament de valor; provisons i deterioraments de PGC; regulació de les provisions i deterioraments en el Impost de Societats.
Concepte i distinció i problemàtica d'operació; diferències de canvi.
Conceptes i tipus; instruments de patrimoni i deute; classificació d'instruments; cost amortitzat; tipus d’interès efectiu; tractaments dels costos.
Diferència entre impostos directe i impostos indirectes; principals impostos de cada tipus; diferències entre el resultat comptable i base imposable; comptabilització del impost.
A qui va dirigit?
De què podré treballar?
De què podré treballar?
Els nostres alumnes treballen en
Cursos relacionats
Comptabilitat informatitzada
Impost sobre la renda de les persones físiques-IRPF
Lideratge d’equips
Reservar plaça

  Què diuen de nosaltres?
  Google reseñas - Centre d'Estudis The Corner

  Alex Olivella


  “Molt bona experiència en els dos cursos que he realitzat, tant presencialment com a les classes online. Gran personal de recepció i molt bons professors. Ni una sola pega per posar-los.
  100% RECOMANAT!“

  3574
  797
  ¿Necesitas ayuda?