Fiscalitat operativa

Ds
28/01/2023
22/04/2023
09:00
14:00

Fiscalitat operativa

Ds
28/01/2023
22/04/2023
09:00

14:00

Modalitat

online

Durada

60.00

Nivell

Certificado Oficial

Preu

0 € subvencionat

Què aprendré?
Amb qui aprendré?

ROBERTO

Expert Financer

Continguts
Sistema fiscal espanyol, Llei General Tributària, Persones físiques, jurídiques i sense personalitat jurídica, Responsabilitat fiscal.
Web de l'AEAT, signatura electrònica, notificacions electròniques, altes, baixes i modificacions censals, models 030, 036, 037, 840.
Retencions: del treball, d'arrendaments, del capital, de premis, a no residents.
Estudi general de l'impost, activitats empresarials: estimació directa, normal i simplificada, estimació objectiva, activitats professionals.
L'impost, obligació de declarar terminis, operacions vinculades, resultat comptable, ajustos, base imposable, ompensaions, liquidació.
L’impost, altes censals: règim de subjecció, operadors Intracomunitaris, revenedors de certs productes, repercussió, deducció, subjecció.
Transmissions patrimonials, oneroses, operacions subjectes i no subjectes, liquidació, actes jurídics documentats, altres operacions.
Les notificacions, drets i obligacions, diferents actes d'inspecció, recursos i reclamacions TEAC I TEAR.
A qui va dirigit?
De què podré treballar?
De què podré treballar?
Els nostres alumnes treballen en
Cursos relacionats
Actualització fiscal i comptable
Anàlisi i control de costos
Contractació
Reservar plaça

  Què diuen de nosaltres?
  Google reseñas - Centre d'Estudis The Corner

  Alex Olivella


  “Molt bona experiència en els dos cursos que he realitzat, tant presencialment com a les classes online. Gran personal de recepció i molt bons professors. Ni una sola pega per posar-los.
  100% RECOMANAT!“

  3532
  762
  ¿Necesitas ayuda?